Prednosti korištenja NCORE sustava

Važne informacije o radnim zadacima i imovini poduzeća postaju transparentne, a vrlo je jednostavno provjeriti npr. trenutni operativni status ili povijest korištenja

Vjerojatnost iznenadnih kvarova svedena je na minimum zbog kontinuiranog praćenja i redovnog održavanja. Redovno održavanje za posljedicu ima i produžen radni vijek opreme.

Ubrzani radni procesi zbog jednostavnog kreiranja i preuzimanja radnih zadataka te brzog i samostalnog rješavanja uz pomoć mobilne aplikacije čime se povećava produktivnost.

Budući da se svi prikupljeni podaci analiziraju i kreiraju izvještaji, olakšano je planiranje poslovanja.

Važne informacije o radnim zadacima i imovini poduzeća postaju transparentne. Vrlo je jednostavno provjeriti npr. trenutni operativni status ili povijest korištenja. Takvi podaci mogu se koristiti za poboljšanje organizacijskog sustava.

Temeljem prikupljenih statističkih podataka dobivaju se detaljni izvještaji o opremi ili djelatnicima te se mjere razni aspekti procesa, a sve u cilju što boljeg iskorištavanja svih dostupnih resursa.

Kreira se knjiga postupaka – procesi postaju sistematizirani i standardizirani što je ključno za uspjeh.

Korištenjem Ncore-a smanjuje se vrijeme za obukom djelatnika za izvršenje zadatka. Djelatnici svoje radne zadatke dobivaju unaprijed definirane na mobilnom ili tablet računalu i prijavljuju se u sustav pinom ili korisničkim podacima.

Budući da se prati stanje sve opreme, moguće je smanjiti zalihe i optimizirati inventar na način da se ne kupuje više nego što treba već upravo ono što i kada je potrebno čime se dodatno radi na uštedi.

Korištenje Ncore platforme dovodi do značajne uštede u poslovanju tvrtke. Preventivno održavanje i sustav za upravljanje imovinom mogu se koristiti zajedno ili svaka aplikacija zasebno.