NCORE Upravljanje imovinom

Ncore platforma omogućava potpuno praćenje i kontrolu imovine/opreme organizacije. Svakom komadu opreme dodjeljuje se jedinstveni QR ili RFID kôd koji sustav koristi za pristup podacima o opremi.

Opremi se automatski dodjeljuje jedinstveni QR ili RFID kôd koji sustav koristi za pristup podacima o opremi

Praćenje opreme obavlja se kroz zaduženje, razduženje i prijavu promjena/problema. Opremu je moguće zadužiti ili razdužiti on-site mobilnim uređajem ili tablet računalom koristeću ugrađenu kameru i QR kôd ili putem operatera.

Definiranjem meta podataka i proizvoljnih osobina (osim nabavne cijene može se definirati veličina, težina, geografska lokacija ili ostali proizvoljni elementi) podaci o opremi mogu se izvesti u drugi sustav pomoću kojeg se mogu pratiti ostali aspekti opreme, poput amortizacije.

 

Pojednostavljeni prikaz funkcioniranja Ncore sustava za upravljanje imovinom