Zašto Ncore?

Ncore je ektenzivno testiran sustav kroz koji korisnik prati organizaciju, probleme, rad i potrošnju materijala u realnom vremenu te može uticati na izvršenje svakog pojedinog naloga. Razlozi zašto koristiti Ncore su brojni, a jedan od osnovnih je ulazak u digitalno doba pouzdane i efikasne organizacije.

Pouzdanost

Ncore je testiran u iznimno zahtjevnim organizacijama i raznovrsnim poslovnim sektorima te se pokazalo da njegova implementacija u velikoj većini slučajeva u potpunosti zadovoljava i prati potrebe organizacije u kojoj se primjenjuje (bez dodatnih izmjena).

Sigurnost

Ncore je kreiran na naprednim Microsoft tehnološkim platformama koje garantiraju dugovječnost te sustavno praćenje tehnoloških promjena kako bi bila u korak s vremenom. Sustav se kontinuirano nadograđuje čime je osigurana visoka razina stabilnosti i sigurnosti podataka. Baze podataka se redovito pohranjuju i kriptiraju sustavima za pohranu podataka.

Dostupnost

Za implementaciju Ncore sustava u poslovanje nisu potrebna dodatna IT ulaganja u hardware ukoliko korisnik to ne želi. S tehničke strane – radi se o web aplikaciji koja se može nalaziti unutar NetProjekt Cloud-a ili se može nalaziti na web  serverima unutar tvrtke (on Premise).

Fleksibilnost

Ncore se u potpunosti prilagođava zahtjevima svake organizacije te su moguće nadogradnje ovisno o željama i potrebama. Ncore platforma je iznimno fleksibilna i jednostavna za upravljanje.

Jednostavnost korištenja

Osim visoke dostupnosti i fleksibilnosti, Ncore platforma je izrazito user friendly. Za korištenje i  upravljanje sustavom nisu potrebne napredne informatičke vještine već je prilagođen korisnicima i radu na mobilnim uređajima. Radni procesi postaju u potpunosti automatizirani čime se optimalnije koriste resursi, minimizira mogućnost pogreške, te dovodi do racionalizacije poslovanja, a korisnika se vodi kroz proces korak-po-korak. Kreirani su i video tutoriali (demo prikazi) koji su korisniku na raspolaganju u slučaju potrebe. Korisnik sustava ne mora biti dodatno školovan za korištenje sustava ili za detaljno poznavanje standardnih radnih operacija.

Grafički izgled

Dodatna prednost Ncore-a je i moderan, jednostavan, lijep i oku ugodan grafički prikaz što svakako pridonosi lakšem korištenju i jednostavnijem snalaženju. Puno pažnje polažemo u 3-click pristup (sve je dostupno u maksimalno tri klika mišem) kako bi korisnicima sustav bio koristan, upotrebljjiv i brz.

Interoperabilnost

Brza i jednostavna obrada podataka unutar aplikacije te ručni ili automatizirani prijenos u brojne druge programe u cilju daljnje analize dobivenih rezultata (kreiranje izvještaja u Excel tablici, automatsko kreiranje zadataka u Outlook-u i sl.). Sve prikupljene podatke i dobivene izvještaje moguće je preko API-ja koristiti u bilo kojem drugom programu npr. u odjelu financija, nabave ili sl.